Πρόστιμα επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος

Πρόστιμα 902.000 ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος....
(ΤτΕ) σε 20 τράπεζες για παραβάσεις και παραλείψεις που αφορούν στους όρους των συναλλαγών (ενημέρωση οφειλέτη, μονομερής τροποποίηση συμβάσεων, ελλιπής ενημέρωση των όρων δανεισμού) αλλά και για ελλείψεις στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου.
Πιο αναλυτικά παραβάσεις που αφορούσαν στην εκπρόθεσμη απάντηση καταγγέλοντων διαπιστώθηκαν στις Τράπεζες Εθνική, Alpha, EFG Eurobank, Πειραιώς, Κύπρου, Citibank, Millenium, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Εμπορική-Credicom. Εκπρόθεσμη ή και ελλιπής χορήγηση στοιχείων σε συναλλασσομένους στις τράπεζες Πειραιώς, Attica Bank Εθνική, Εμπορική, Aγροτική, Eurobank, Κύπρου και Citibank.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου