Στα 38,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο

Στα 38,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη του Ομίλου της Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο 2010, ενώ, εξαιρουμένης της έκτακτης εισφοράς, διαμορφώθηκαν σε 100,2 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα εξαμήνου επιβαρύνθηκαν με συνολικές προβλέψεις 421,3 εκατ. ευρώ

Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε στο εξάμηνο κατά 9% σε 917 εκατ. ευρώ, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε κατά 10 πόντους στο 2,7%, ενώ τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 1,13 δισ. ευρώ. Τα βασικά λειτουργικά έσοδα (εκτός των χρηματοοικονομικών) αυξήθηκαν κατά 5% σε 1,11 δισ. ευρώ, καθώς τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις μειώθηκαν κατά 84,1 εκατ. ευρώ.Οι χορηγήσεις του Ομίλου ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε 53,3 δισ. ευρώ και σημείωσαν αύξηση 2% σε σχέση με τα 52,24 δισ. ευρώ του αντιστοίχου διαστήματος του 2009.
Στο τέλος Ιουνίου 2010, οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 39,7 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 3,3 δισ. ευρώ ή 7,4% από τις 31 Δεκεμβρίου του 2009, έναντι μειώσεως 9% στο σύνολο της αγοράς.
Η ανησυχία για πιθανή δημοσιονομική εκτροπή καθώς και η μείωση της ρευστότητας στην αγορά επέδρασε αρνητικά στις καταθέσεις. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι οι καταθέσεις των πελατών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες (+0,9% σε ετήσια βάση).
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου, η τράπεζα διαθέτει δυνατή κεφαλαιακή διάρθρωση με τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 13,0% και τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) να ανέρχονται σε 11,4% και 8,7% αντιστοίχως.
Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 4,1 δισ. ευρώ, χωρίς να έχουν ουσιαστικά επηρεασθεί από τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις στην αγορά των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με τον δείκτη μοχλεύσεως της τράπεζας να ανέρχεται στο 17πλάσιο του ενεργητικού της.
Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το καθαρό έσοδο προ προβλέψεων ανήλθε σε 296,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 11,5% σε τριμηνιαία βάση. Τα βασικά λειτουργικά έσοδα προ προβλέψεων (αφαιρουμένων των χρηματοοικονομικών) ανήλθαν σε 282,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,6%.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της αυξήσεως του καθαρού εσόδου τόκων (+1,3% το δεύτερο τρίμηνο), καθώς και της προσπάθειάς μας για περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, η τάση των οποίων ανεστράφη, παρουσιάζοντας μείωση κατά -0,9% σε τριμηνιαία βάση.
Αξιοποιώντας τα ενισχυμένα καθαρά έσοδα προ προβλέψεων η τράπεζα διενέργησε στο δεύτερο τρίμηνο απομειώσεις ύψους 221,3 εκατ. ευρώ έναντι 200 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, ενίσχυσε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεών μας σε 1,9 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 53%, ο οποίος συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων αυξάνεται σε 133%.
Ο δείκτης καλύψεως ανήλθε σε 63% στα επιχειρηματικά και σε 69% στα καταναλωτικά δάνεια, ενώ διαμορφώθηκε σε 59% στα Βαλκάνια και σε 72% στην Κύπρο, όπου η ωρίμανση των δανειακών χαρτοφυλακίων είναι μικρότερη, έναντι 50% στην Ελλάδα.
Το δεύτερο τρίμηνο, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 6,9% σημειώνοντας σταθερή άνοδο 60 πόντους, όση και το πρώτο τρίμηνο του 2010.
Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε κατά 50 πόντους το δεύτερο τρίμηνο, όσο και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, και ανήλθε σε 7,1%.
Στην Κύπρο, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 5,4% το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένος κατά 90 πόντους, ενώ στις λοιπές χώρες της ΝΑ Ευρώπης διαμορφώθηκε στο 7,2%, που αντιστοιχεί σε επιδείνωση κατά 120 πόντους το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Στην ανωτέρω επιδείνωση συνέβαλαν, κυρίως, επιχειρηματικές χορηγήσεις σε Ρουμανία και Βουλγαρία, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής επιβραδύνσεως.
Γ.Κωστόπουλος: Σημαντικές μεταρρυθμίσεις
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου ο πρόεδρος της Alpha Bank, κ. Γ.Κωστόπουλος, δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει μπει σε μία περίοδο αλλαγής και μετασχηματισμού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έτυχαν θετικών σχολίων διεθνώς, που επιβεβαιώνουν την προσήλωση της χώρας στο τριετές πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγιάνσεως και οικονομικής προσαρμογής. Η Alpha Bank, ως τράπεζα αναφοράς, στηρίζει με την ισορροπημένη πολιτική της την προσπάθεια στηρίξεως της πελατείας της στις τρέχουσες συνθήκες».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Δ.Μαντζούνης, επισήμανε τα εξής:

«[...] Έχουμε ως προτεραιότητα τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, την οποία ενισχύσαμε περαιτέρω με τον περιορισμό του επενδυτικού χαρτοφυλακίου μας και τη μείωση του λειτουργικού μας κόστους, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών περιορισμού των εξόδων. Η πολιτική διασφαλίσεως της κεφαλαιακής μας επάρκειας, όπως αναδεικνύεται και από τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών ασκήσεων αντοχής, καθώς και η συντηρητική διάρθρωση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας στις πλέον αντίξοες οικονομικές συνθήκες και παράλληλα θέτουν τις βάσεις για την ενίσχυση της αποδοτικότητάς μας».
ΠΗΓΗ:in.gr

1 σχόλιο:

  1. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή