Στα άδυτα του τεκτονισμού - Ένας ιστορικός του τεκτονισμού αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τις Στοές της Κύπρου


Δεν συζητούνται πολιτικά θέματα στις Στοές. Η αναφορά για τον Τάσσο Παπαδόπουλο ότι δεν ήταν τέκτων είναι αναληθής, αφού είχε μυηθεί στη Στοά Σόλων. Ο Γλαύκος Κληρίδης επίσης μυήθηκε στον Τεκτονισμό
Του 'Αγγελου Κυριακούδη*
Αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας σας στις 29 Αυγούστου 2010, με τίτλο «Εμείς οι Τέκτονες» σύμφωνα με το οποίο μεταφέρονται πληροφορίες από κάποιον τέκτονα σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό 107.6, θα πρέπει να σημειωθούν απαραιτήτως μερικές διορθωτικές παρατηρήσεις για ζητήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πιθανόν να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις και να συμβάλουν στην αδικαιολόγητη δυσφήμηση του τεκτονισμού.
Αρχικά το άρθρο δημοσιεύει την ύπαρξη «Μεγάλης Ελληνικής Στοάς». Δεν υπάρχει τέτοια τεκτονική δύναμη. Στην Κύπρο υπάρχει μία περιφέρεια υπό την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, η Μεγάλη Στοά Κύπρου, η Στοά «Ζήνων» Αρ. 18 η οποία υπάγεται στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και μια άλλη περιφέρεια υπό την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος.
Ακολούθως αναφέρεται στο άρθρο ότι λειτουργεί βρετανική Στοά στην Κύπρο. Δεν υπήρξε ποτέ βρετανική Στοά στην ιστορία αλλά στη Βρετανία (και Ιρλανδία) υπάρχουν τρεις Μεγάλες Στοές. Στην Κύπρο λειτουργεί περιφέρεια με δεκαπέντε Στοές υπό την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας η οποία είναι η αρχαιότερη παγκοσμίως.
Σχετικά με την αναφορά του δημοσιεύματος στον Τζέιμς 'Αντερσον ότι ήταν ο «δημιουργός τεκτονικών συγγραμμάτων» αναφέρουμε ότι ήταν ο άνθρωπος στον οποίο ανατέθηκε το έργο της συγγραφής των Κανονισμών ή Συνταγμάτων βάσει παλαιότερων χειρογράφων που προϋπήρχαν στις Στοές του Μεσαίωνα.

Η πρώτη Στοά
Για την πρώτη Στοά στην Κύπρο αναφέρεται ως χρονολογία ιδρύσεώς της το 1880. Η πρώτη Στοά του Αγ. Παύλου Αρ. 2277 συστήθηκε το 1888 από μέλη του Βρετανικού Στρατεύματος που υπηρετούσαν στα Πολεμίδια. Συγκεκριμένα, ο John Percy White μέλος του Μηχανικού Σώματος μαζί με άλλους αξιωματικούς ζήτησαν τον Μάιο του 1888 από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας να τους δοθεί η άδεια λειτουργίας Στοάς. Σώζονται όλα τα αρχεία της εποχής με τον ιδρυτικό χάρτη και τα ονόματα των ιδρυτών. Η αναφορά για «μέλη πληρώματος που στάθμευσαν στην Κύπρο και ίδρυσαν Στοά» είναι εντελώς αναληθής. Μάλιστα ο Γουάιτ και τα υπόλοιπα μέλη της Στοάς του Αγ. Παύλου Αρ. 2277 θεωρούνται οι θεμελιωτές του Κυπριακού Συγκροτημένου Ελευθεροτεκτονισμού.
Στο άρθρο αναφέρεται η ύπαρξη «Εθνικής Μεγάλης Στοάς Κύπρου». Δεν υπήρξε ποτέ Μεγάλη Στοά με την πιο πάνω ονομασία. Υπάρχει Περιφέρεια της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος με τέσσερις Στοές στην Κύπρο και όπως αναφέραμε πιο πάνω, έχει ιδρυθεί το 2006 η Μεγάλη Στοά της Κύπρου.
Σε άλλο σημείο του δημοσιεύματος αναφέρεται ότι οι αγγλόφωνες Στοές λειτουργούν με τα ίδια τυπικά που λειτουργούν οι ελληνικές. Ούτε και αυτή η πληροφορία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αφού οι αγγλικές ή αγγλόφωνες Στοές λειτουργούν με το τυπικό της Αμίλλης (Emulation) ενώ οι ελληνικές με το τυπικό της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Μέλη και Τουρκοκύπριοι
Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ανακρίβειας παρατηρείται στο σημείο που αναφέρει το δημοσίευμα ότι «Στην ελληνική Στοά δεν υπάρχουν Τ/Κ γιατί συζητούμε και θέματα που αφορούν το έθνος, όπως εκδηλώσεις πανηγυρικές για την ελληνική επανάσταση. Ίσως στις αγγλικές στοές να υπάρχουν». Δεν αναφέρεται σε ποια ελληνική Στοά συμβαίνει ο αποκλεισμός Τ/Κ. Αρχικά να αναφέρουμε ότι σε όλες τις κανονικές Στοές παγκοσμίως, κανένας καταστατικός χάρτης δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό μελών για εθνικούς ή φυλετικούς λόγους αφού μία από τις πρώτιστες αρχές του Ελευθεροτεκτονισμού είναι ο αποκλεισμός κάθε φυλετικής ή εθνοτικής διακρίσεως. Επί πλέον, στις ελληνικές Στοές της Κύπρου υπήρχαν μέλη από την τουρκοκυπριακή κοινότητα όπως ο Mustafa Midad και o Ahmet Attil, οι οποίοι ήταν τακτικά μέλη της Στοάς «Ζήνων»Αρ.18 και πολλοί άλλοι. Μάλιστα, Τουρκοκύπριοι Τέκτονες, το 1937, μεσολάβησαν ώστε να παραχωρηθεί από το ΕVKAF χρηματική χορηγία για τη Νυκτερινή Σχολή που ιδρύθηκε από τη Στοά Ζήνων για τους άπορους μαθητές της Λεμεσού. Η πιο πάνω αναφορά για μη ύπαρξη Τ/Κ στις Στοές είναι αναληθής αφού προϋπόθεση για ένταξη μέλους σε μια Στοά, σύμφωνα με τους κανονισμούς, δεν είναι ποτέ η εθνικότητα ούτε το θρήσκευμα. Συγκεκριμένα, στον Τεκτονισμό η απαγόρευση φυλετικής ή γλωσσικής ή οποιασδήποτε άλλης διακρίσεως είναι αυστηρή (Καταστατικός Χάρτης 'Αρθρο 1vii , 'Αρθρο 2 i,iii,iv,).
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η συζήτηση για πολιτικά θέματα μέσα στις Στοές ('Αρθρο 2 vii). Επιτρέπεται η αναφορά στις εθνικές επετείους μέσα στο πνεύμα των εθνικών απελευθερωτικών κινημάτων για ελευθερία. Η ελευθερία είναι από τις πλέον βασικές αρχές του Τεκτονισμού. Στα πρακτικά της Στοάς «Ζήνων» Αρ.18 υπό τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος αναφέρεται η παρουσία Τουρκοκυπρίων στις συνεδρίες της χωρίς κανένα αποκλεισμό.
Στο άρθρο αναφέρεται ότι ισχύουν τα ίδια τυπικά σε όλες τις Στοές στην Κύπρο. Ούτε αυτή η πληροφορία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αφού όπως αναφέραμε πιο πάνω υπάρχουν διάφορες τεκτονικές δυνάμεις οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικά τυπικά (κυρίως δύο).
Ακολούθως, η αναφορά για «μυστικά που δεν υπάρχουν στον Τεκτονισμό» όπως δημοσιεύτηκε στο άρθρο, δεν είναι απόλυτα ορθή, αφού στους Τέκτονες δίδονται μερικά λεκτικά στοιχεία ή σημεία αναγνώρισης και εμπιστευτικές πληροφορίες και δεσμεύονται να μην αποκαλύψουν, και όπως βέβαια μπορεί να συμβεί και σε άλλους οργανισμούς ή οργανώσεις.

Τα προσόντα
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, δεν υπάρχει συγκεκριμένη προϋπόθεση παρουσίασης πιστοποιητικών λυκείου ή γυμνασίου ως προσόν για μύηση αλλά ο απλός όρος για τον υποψήφιο είναι «να έχει ικανοποιητική μόρφωση ώστε να κατανοεί τα μυστήρια του Ελευθεροτεκτονισμού».
Η αναφορά στον Τάσσο Παπαδόπουλο ότι δεν ήταν τέκτων είναι αναληθής αφού είχε μυηθεί στη Στοά Σόλων. Ο Γλ. Κληρίδης επίσης μυήθηκε στον Τεκτονισμό.Τέλος, για την επισήμανση στο άρθρο ότι «οι πρώτοι πρόεδροι των ΗΠΑ ήσαν τέκτονες» θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν ήταν μόνο οι πρώτοι πρόεδροι αλλά και αρκετοί πρόεδροι των ΗΠΑ μεταγενέστερα ήσαν τέκτονες, όπως ο Ρούσβελτ, ο Τρούμαν, ο Κένεντι κ.ά.

*ιστορικός τεκτονισμού

πηγή: http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=967513&-V=articles

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου