Σήμα αποχώρησης του Δημοσίου από τις ΔΕΚΟ εκπέμπει ο Παπακωνσταντίνου


Ρότα ιδιωτικοποίησης χαράζει η κυβέρνηση για 54 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να μειώσει τα ποσοστά που διατηρεί το Δημόσιο σε αρκετές ΔΕΚΟ ενώ σε κάποιες άλλες προγραμματίζει ακόμη και την πλήρη αποχώρηση από το μετοχικό τους κεφάλαιο.
Να σημειωθεί ότι μόνο στις εισηγμένες το ελληνικό δημόσιο διατηρεί ποσοστά σε περισσότερες από 20 εταιρίες, με το «φιλέτο» των οργανισμών νʼ αποτελούν, η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ και ο ΟΠΑΠ. Και να ακολουθούν από την πλευρά των τραπεζών το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Αγροτική Τράπεζα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα πλάνα της κυβέρνησης για τις ΔΕΚΟ αποκαλύπτει εγκύκλιος του Γιώργου Παπακωνσταντίνου με την οποία ενεργοποιείται το σχέδιο εξυγίανσης των δημοσίων επιχειρήσεων που αποτέλεσε πεδίο συμφωνίας με την Τρόικα.
Συνολικά 54 ΔΕΚΟ μπαίνουν στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών οι οποίες καλούνται μέχρι τις:
* 20 Σεπτεμβρίου να αποστείλουν στην Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών τα στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση τη διετία 2009 -2010.
* 30 Νοεμβρίου να στείλουν τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια της τριετίας 2011 -2013, βάσει του Εθνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
Ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στην χθεσινή του εγκύκλιο επισημαίνει πως «άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η συγκράτηση των αναγκών» και επικαλούμενος το Μνημόνιο στέλνει σήμα για «μείωση της άμεσης συμμετοχής του δημόσιου τομέα στις επιχειρήσεις».
Στόχος, με την αυτή την κίνηση είναι η προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδυτών που θα συμβάλλουν στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας.
Αναλυτικότερα η κυβερνητική πολιτική για τις ΔΕΚΟ εστιάζει σε "7" τομείς:
1. Τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους και δη της δαπάνης για απασχόληση και μισθοδοσία.
2. Καθιέρωση στρατηγικού σχεδιασμού που θα αποσκοπεί στην οικονομικών ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους.
3. Τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος και σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ζημιογόνων ΔΕΚΟ, κυρίως στον τομέα των σιδηροδρόμων και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται πλέον να καταθέτουν αναλυτικά τα μέτρα που αφορούν στη μείωση του κόστους, όπως ο εξορθολογισμός των δικτύων τους, με απώτερο στόχο την αύξηση των εσόδων τους.
4. Την αλλαγή του τρόπου κατάρτισης των προϋπολογισμών τους, με πρόβλεψη ανωτάτων ορίων δαπανών, επαρκούς αποθεματικού κινδύνου και μεσοπρόθεσμου πλαισίου δαπανών. Θα έχουν δε και υποχρέωση σύνταξης συμπληρωματικών προϋπολογισμών.
5. Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, με σκοπό την συμβολή τους στην κάλυψη των ελλειμμάτων και τη χρηματοδότηση των λειτουργικών τους δαπανών.
6. Την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης. Αφορά στις σχέσεις του δημοσίου ως μετόχου, της διοίκησης, εργαζομένων, προμηθευτών, πελατών και πολιτών.
7. Την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου στοχεύοντας μεταξύ άλλων στη διαχείριση των κινδύνων.

Μ. Χριστοδούλου
πηγή: www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου